مقالات

news

28 jul

انرزی چی ، چیست ؟

هسته اصلی فنگ شویی در مورد چی یا نیروی حیاتی همگام است، زندگی دادن انرژی هایی است که جهان ما را زندگی می کند. به عبارت ساده، چی می تواند در قالب ماده یا انرژی باشد، قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده، ملموس یا نامحسوس یا تقریبا بین هر دو فرم. چی بر زندگی ما، افکار، سلامت، اعمال، تصمیمات، احساسات و در نهایت سرنوشت ما تاثیر می گذارد.

ادامه مطلب
news

28 jul

فنگ شویی چکار می کند؟

فنگ شویی انسان را قادر می سازد نقش مهمی در هماهنگ سازی و بهره گیری از مکانیسم زندگی جهان ما ایفا کند. به جای اینکه نیروهایی که در محیط ما نادیده گرفته شده اند به ما اجازه دهند که مارو کنترل کنند ما یاد می گیریم که این انرژی ها رو شکل دهیم و مسیر ما را با استفاده از این انرژی [چی ] نیروی حیاطی در جهانمان تغییر دهیم.

ادامه مطلب
Top