فنگ شویی محل کار

فنگ شویی محل کار

چقدر لذت بخش است که وقتی وارد محل کارتان می شوید در آنجا مانند خانه تان احساس راحتی کنید .چگونه می توانیم چنین فضایی به وجود آوریم ؟

اطلاعات تماسinfo@fengshuee.ir
تهران

imagepages

کار اغلب با آمیزه ایی از فشار روانی ,تنش و محدودیت های زمانییا فشارهای زمانی همراه هست از انجایی که ما بیشتر وقت را در یر کار می گذرانیم , باید سعی کنیم تا فضای محل کارمان را تغییر دهیم تا هرچه بیشتر در آن احساس آرامش وراحتی کنیم .فنگ شویی اداری مسیریاست که شما را به سمت یک زندگی آگاهانه خلاق و همراه با آرامش در محل کارتان راهنمایی می کند .فنگ شویی در اصل به شما می آموزدکه محل کار خود را چگونه بیارایید که همواره در آن حس راحتی و آرامش کنید و از آن انرژی مثبت بگیرید .شما می توانید , درمحیط کارتان با نیروهای خلاق و قدرتمند فنگ شویی با صرف مقداری انرژی و اندکی هزینه نتایج شگفت انگیزی را  بدست آورید.شما می توانید برای هر چیزی ,از قبیل بهترین محل نشستن یا برای بهترین محل برای وسایل کارتان در آن راه حل پیدا کنید. خودتان متوجه تغییرات مثبت و معجزه آسای آن می شوید که چگونه در خلق و خو و راندمان کاری شما تاثیر می گذارد.

Top