فنگ شویی خانه

فنگ شویی خانه

آنچه ما در یک آپارتمان نیاز داریم ورود هرچه بیشتر نیروی چی به آپارتمان و جریان ملایم آن از یک اتاق به اتاق دیگر است در این حالت ظاهر آپارتمان باید شاد و دلباز باشد.

اطلاعات تماسinfo@fengshuee.ir
تهران

imagepages

در ورودی باید حتما به داخل باز شود تا از پراکندگی انرژی چی جلوگیری شود.در سرویس ها همیشه بسته نگه دارید , از ریخت وپاش اشیا در اطراف و بی نظمی در آپارتمان پرهیز کنید سعی کنید خانه همیشه روشن باشد ونور و هوا به همه قسمتهای خانه واتاق ها وارد شود.ازگلدان وگیاهان سبز استفاده کنید.مرکزخانه محل مهم وخوش یمنی است که همیشه باید پاکیزه و عاری از هرگونه انباشتگی باشد.

Top