لیست مقالات

news

30 بهمن

انرزی چی ، چیست ؟

هسته اصلی فنگ شویی در مورد چی یا نیروی حیاتی همگام است، زندگی دادن انرژی هایی است که جهان ما را زندگی می کند. به عبارت ساده، چی می تواند در قالب ماده یا انرژی باشد، قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده، ملموس یا نامحسوس یا تقریبا بین هر دو فرم. چی بر زندگی ما، افکار، سلامت، اعمال، تصمیمات، احساسات و در نهایت سرنوشت ما تاثیر می گذارد.
توزیع چی از طریق فرم های فیزیکی  و ساختمان ها با توجه به عوامل زمان و فضا متفاوت است. افراد مختلف به شکل های مختلف چی خود را منحصر به فرد می کنند. چی در محیط زندگی ما تاثیر می گذارد، به طور کلی "زمین موفقیت" نامیده می شود.
بسیاری از دانشمندان مشهور به این نتیجه رسیده اند که شکل شگفت انگیزی از انرژی وجود دارد که همه چیز و هر موجود زنده در جهان ما را متصل می کند. آنها این پدیده منحصر به فرد را ارتعاشات  می نامند که همه چیز را در جهان پیوند می دهد؛  ما درک می کنیم که مردم نیز از ذرات دقیقی که در فرکانس های خاص ارتعاشی هستند ساخته می شوند. الگوی منحصر به فرد و فرم فرکانس هر فرد متفاوت است.
بین انسان، جهان و زمین - ارتعاش نامرئی وجود دارد. قرنهای پیش از میلاد چینی، این لرزش را چی  نام برد. گفته شده است که همه وجود، از ارتعاش است.
 انرژی چی نمی تواند نابود یا ایجاد شود در فنگ شویی ما به دنبال هدایت کانال مجدد تازه کردن یا احیا هستیم برای رسیدن به این هدف از تکنیک های منحصر به فرد فنگشویی استفاده می کنیم
فنگ شویی را می توان به عنوان یک هنر درک کردن که چگونه می توان انرژی نیروهای حیاتی چی را می توان ازنیروهای پنهان در محیط زمان فضا ی ما اعمال کرد 
چی یا نیروی زندگی نمی تواند دیده یا شنیده شود با این حال چی می تواند در اطراف و در همه جا احساس شود این نیروی نامرئی ست که همه موجودات زنده را در شکل پرورش می دهد از اوج بالاترین کوه ها تا عمق عمیق ترین اقیانوس ها جریان رود خانه ها و تپه های کوچک زمین از مرکز پرمسغله کوچه های مجلل , چی در جهان ما نفوذ می کند چی نیرویی است که زندگی را برای ما و همه موجودات به ارمغان می آورد.

Top